Energiebesparingsplicht: hoe zat dat ook alweer?

Één aanspreekpunt voor al uw energiezaken

Wie heeft er een energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is van toepassing op locaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Deze verplichting geldt voor alle faciliteiten met dit jaarlijkse energiegebruik vanaf 1 juli 2023.

Als je een milieuvergunning hebt, geldt de energiebesparingsplicht ook voor jou. Er kan mogelijk een overgangsregeling van toepassing zijn voor voorschriften met betrekking tot energiebesparing die in je vergunning zijn opgenomen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Infomil.

Nu ook maatregelen die CO2 reduceren

Vanaf 2023 zullen de vereisten voor energiebesparing ook gelden voor maatregelen die binnen vijf jaar of minder hun investering terugverdienen en die weliswaar geen energie besparen, maar wel de uitstoot van CO2 verminderen. Dit omvat bijvoorbeeld het produceren van hernieuwbare energie en het overstappen op een energiebron met lagere CO2-uitstoot.

Wat zijn de uitzonderingen?

Vanaf 1 juli 2023 moeten bijna alle locaties met een bepaald jaarlijks energieverbruik energiebesparende maatregelen nemen. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

  1. Gebouwen en activiteiten die alleen gebruik maken van zelf opgewekte hernieuwbare energie. Ook als er een aansluiting op het elektriciteitsnet is om ongebruikte hernieuwbare energie door te geven, geldt deze uitzondering. Tenzij er voor een andere energiebron wel gebruik wordt gemaakt van het elektriciteitsnet.

  2. Woonhuizen en kleine bouwwerken die niet als gebouw worden gezien, vallen niet onder deze regel.

Er is ook een uitzondering voor het verbranden van bepaalde soorten biomassa om elektriciteit te produceren en lage temperatuurwarmte tot 100 graden Celsius. Dit wordt gedaan om biomassa zo efficiënt mogelijk te gebruiken en minder efficiënte toepassingen af te bouwen. Het is geen verbod, maar bedrijven worden niet verplicht om deze toepassingen uit te voeren.

Vanaf 1 januari 2024 gelden nog extra uitzonderingen:

  1. Gebouwen met een logiesfunctie die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik verwachten.

  2. Losstaande gebouwen met een oppervlakte van minder dan 50 vierkante meter.

  3. Gebouwen die door de overheid onteigend worden en gesloopt zullen worden.

Als je een gebouw hebt dat aan deze criteria voldoet, is het waarschijnlijk niet nodig om in 2023 een rapportage in te dienen over de energiebesparende maatregelen. Je moet hierover afstemmen met de omgevingsdienst.

Als je een gebouw hebt dat maximaal 2 jaar wordt gebruikt, geldt er ook geen energiebesparingsverplichting vanaf het moment dat de Omgevingswet ingaat. Je moet wel in 2023 een rapportage indienen waarin je uitlegt waarom je de energiebesparende maatregelen niet gaat uitvoeren.

Hoe gaat u ervoor zorgen dat u voldoet aan de verplichting om energie te besparen?

Je kunt ervoor kiezen om een van de volgende opties uit te voeren:

  1. Je voert alle maatregelen uit die binnen vijf jaar of minder hun investering terugverdienen.

  2. Je voert alle van toepassing zijnde maatregelen uit die vermeld staan in de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij staan graag voor je klaar om samen te kijken naar de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen en de beschikbare subsidies die jouw bedrijf kan benutten om te voldoen aan de energiebesparingsplicht en zo niet onnodig geld mis te lopen.